Sprid tyst kunnande!

29.05.2013
”Ge en man en fisk och han blir mätt för dagen. Lär honom att fiska och han blir mätt för resten av livet.” (Antoine de Saint-Exupry)

Genom att ge en fisk åt en hungrig, lindrar du hans hunger för stunden. Sen då, när han nästa gång blir hungrig? Vem ger honom en fisk då? Skulle det inte vara vettigare, att mannen lärde sig att fiska?

Jag har alltid undrat över hur vi förhåller oss till kunnande som berikats av erfarenheter och livsvisdom. Tänk bara på en erfaren företagare, eller på vem som helst, som länge har varit med i arbetslivet. Och så tänker vi oss, att personen pensioneras imorgon. Vad händer? Var efterfrågas hans kunnande imorgon? Troligtvis ingenstans! I värsta fall förhåller man sig till honom som om han bara är till besvär, en kostnad för samhället. Men vart i hela friden skulle allt det kunnande som han samlat på sig under alla åren, försvinna under en natt, dvs. under natten? Alla kontakter, som han samlat på sig under åren? Försvinner de i tomma intet? Varför använder vi inte all den livs- och yrkeserfarenhet och alla de kontakter som han samlat på sig under åren, till att stödja en yngre företagare? Då skulle även den mera erfarna personen få den uppskattning som han förtjänar.

Just detta handlar mentoring om, att i växelverkan föra över tyst kunskap (tacit knowledge) från en person till en annan. Tyst kunnande lär du dig inte genom att läsa bruksanvisningar, utan det formas inom dig, när du använder ditt (teoretiska) kunnande i vardagliga sysslor, t.ex. på jobbet. Ett bra exempel på detta är ”lärling-gesäll-mästare” -inlärningssystemet. En mindre erfaren person lär sig av en mera erfaren person. I den värld som vi lever i idag, med allt mindre resurser till vårt förfogande, skulle man tro, att vi absolut inte hade råd med att kasta bort all den tysta kunskap, som idag obehindrat ”sköljs” ut från våra företag! Detta vare sig det gäller pensioneringar eller vid en företagares åldrande, vilket naturligt leder till en generationsväxling eller att företaget säljs till utomstående.

Kommentera

Namn/Pseudonym*
Kommentar*
Fyll i kontrollnumret i kontrollfältet ( 666769 )*