BT-TJäNST

Det är ofta ensamt att jobba som företagare och dessutom vill företagaren gärna behålla sina ider och strategiska planer för sig själv. De flesta uppfinningar och insikter föds ändå som en följd av samarbete eller gemensamma diskussioner. Med BT-coachen kan du diskutera och testa dina ider i förtroende. Be om tilläggsinformation på Viasensus BusinessTrainer-tjänst!