FöRäNDRINGSLEDNING

Förändringssituationer såsom kraftig tillväxt eller nedskärning av verksamheten, introduktion av nya metoder, verktyg, marknader etc. kräver alltid utveckling och anpassning av personalen. Ägar- eller generationsskifte i företaget utlöser en slags kris i företaget och gör det sårbart. Då följer människorna sina instinkter och de första reaktionerna brukar innebära förändringsmotstånd, rädsla och osäkerhet. Då krävs ett starkt och människonära ledarskap som stöttar medarbetarna under omställningarna.

I stället för att låta ledningen dra upp strategier och visioner som internt stannar i chefsgruppen bör strategierna öppnas upp även för medarbetarna. När personalen är medveten om företagets vision och strategier engagerar de sig för målsättningarna och hjälper genom sina egna insatser företaget att nå sitt mål.

Känslor och oro tar ofta överhand vid förändringstillstånd och personalen börjar grubbla över olika alternativ. Om man inte klarar av att styra och stöda diskussionerna och situationerna konstruktivt uppstår det fara för att det bubblar över i organisationen och att det okontrollerade läget i alltför hög grad skadar företagets själ.