FöRETAGETS äGAR- ELLER GENERATIONSSKIFTE

Att förstå de mentala processerna vid företagets ägar- eller generationsskifte utgör kärnan i Viasensus kompetens. Viasensus fokuserar på de immateriella företeelserna under ägarskiftesprocessen. Viasensus har lösningar när ägar- eller generationsskiftesprocessen stagnerar på en känslonivå. Det är viktigt att processen följs upp av en professionell person som förstår sig på människors psykodynamiska processer samt familjedynamik och som kan erbjuda sätt att lösa knutar med hjälp av diskussioner. I samband med ägarskiftet får företagaren dessutom hjälp i juridiska och ekonomiska frågor genom vårt samarbetsnätverk.