KONFLIKT- OCH KRISKONSULTATION

Av olika anledningar kan människors växelverkan infekteras vilket leder till att möten och samarbete försvåras. För att dessa situationer inte skall belasta individer för mycket skall man ingripa i situationer eller beteenden snabbt. Det främjar en lösning av situationer om man tar med en sakkunnig som har en förståelse och insyn om människors beteende och processer gällande växelverkan. En utomstående person upplevs också som en buffert emellan parterna.

Ett √§garskifte utl√∂ser alltid en slags kris i f√∂retaget. S√§rskilt n√§r det handlar om generationsskiften p√•g√•r det en kamp mellan k√§nslor och f√∂rnuft. N√§r generationsskiftesprocessen drar ut p√• tiden eller stagnerar brukar det n√§stan alltid ligga psykodynamiska, ej materiella processer i bakgrunden. √Ąven st√§ndiga effektiviseringar och knappa resurser √§r nutidens fenomen som skapar friktioner och tryck i organisationer. Vid dessa situationer n√§r processerna f√∂rl√§ngs beh√∂ver arbetsgemenskapen tillf√§llen att tillsammans fundera hur f√∂r√§ndringarna p√•verkar arbetsuppgifterna och hur man i framtiden b√§st utf√∂r arbetsuppgifterna.

Viasensus erbjuder coaching och handledning för organisationer och arbetsgemenskaper vid ovan nämnda situationer. Viasensus erbjuder även samtal för familjer och familjemedlemmar när ägar- eller generationsskiftesprocessen i företaget stannar upp eller stagnerar. Viasensus är den som driver ägarskiftesprocessen framåt och som vid rätt tidpunkt också kan koppla in olika tjänster som t.ex. företagsvärdering, till processen.