MENTORING – öVERFöRING AV KUNSKAP OCH KOMPETENS I FöRETAGET

Viasensus är din samarbetspartner när ditt företag överväger att ta i bruk mentoring. Mentoring handlar om överföring av erfarenhetsbaserad kunskap och kompetens med hjälp av dialoger. Mentoring lämpar sig för att synliggöra och dra nytta av tyst kunskap.

Mentoring är användbart både som stöd åt enskilda personer som vill utvecklas och för att utveckla organisationer i sin helhet. Vid företagets ägar- eller generationsväxling är mentoring en synnerligen användbar metod. Mentoring kan också visa sig vara nyttigt vid situationer av personalens pensioneringar.