FöRETAGSUTVECKLING – UTVECKLING AV FöRETAGET OCH ORGANISATIONEN

Företagsutvecklingen koncentrerar sig på utvecklandet av företaget och organisationen. Den förtydligar ledarskapet, klargör strategier och vision samt förbättrar företagets marknadsföring och kundadministration. Vid företagsutveckling tar vi fram nya verksamhetsmodeller och finslipar produkterna och tjänsterna så att de motsvarar det kunden vill ha idag. Vi verkar på företagets gräsrotsnivå och förbättrar dess intäktsmodeller.