ARBETSHANDLEDNING – VäLMåENDE I FöRETAGET

Arbetshandledning skall vara resultatinriktad verksamhet. Det centrala temat i arbetshandledning består av att närmare granska själva arbetet och arbetsmetoderna. Arbetshandledning möjliggör också en utomstående synvinkel på organisationens/arbetsgemenskapens utveckling (föreningen Suomen Työnohjaajat ry).

Med hjälp av arbetshandledning kan arbetsrelaterade frågor som upplevs som belastande behandlas. Arbetshandledning främjar välmående på arbetsplatsen och gör det lättare att orka i arbetsvardagen. Vi utför arbetshandledning enligt era behov och på grupp- eller individuell nivå.

En framgångsrik karriär som ledare eller överordnad kräver god självinsikt och förmåga att leda sig själv, förstå och ta vara på olikheter samt utmärkta samarbetsegenskaper. Viasensus erbjuder coaching och stöd för att växa som ledare eller överordnad.