KONFLIKTI- JA KRIISIKONSULTAATIO

Eri syistä ihmisten vuorovaikutus saattaa vaikeutua ja kohtaamiset sekä yhteistyö hankaloituu. Jotta nämä tilanteet eivät kuormittaisi yksilöitä liikaa on tilanteisiin tai käyttäytymisiin puututtava nopeasti. Tilanteiden ratkaisua edesauttaa ottaa mukaan asiantuntija jolla on ymmärrystä ja näkemystä ihmisten käyttäytymisestä ja vuorovaikutusprosesseista. Ulkopuolinen asiantuntija koetaan myös neutraalina henkilönä joka toimii puskurina osapuolten välillä.

Omistajanvaihdos on aina tietynlainen kriisi yritykselle. Varsinkin sukupolvenvaihdokset ovat tilanteita, joissa tunteet ja järki käyvät keskinäistä kamppailua. Lähes aina kun sukupolvenvaihdosprosessi pitkittyy tai pysähtyy, taustalla ovat psykodynaamiset, ei-materiaaliset prosessit. Myös jatkuva tehostaminen ja resurssien niukkuus ovat tämän päivän ilmiöitä, jotka synnyttävät organisaatioissa kitkaa ja paineita. Näissä tilanteissa prosessien pitkittyessä työyhteisö tarvitsee mahdollisuuden yhdessä pohtia miten muutokset muuttavat työtehtäviä ja miten asioita on jatkossa järkevä tehdä.

Viasensus tarjoaa sparrausta ja valmennusta organisaatioille ja työyhteisöille edellä mainituissa tilanteissa. Viasensus tarjoaa myös keskusteluja perheille ja perhejäsenille, kun yrityksen omistajan- tai sukupolvenvaihdosprosessi pysähtyy tai jumiutuu. Viasensus on yhteistyökumppani, joka vie prosessia eteenpäin ja kytkee siihen myös sopivana ajankohtana eri palveluita kuten yrityksen arvonmääritys ym.