MENTOROINTI - TIEDON JA TAIDON SIIRTO YRITYKSESSä

Viasensus on yhteistyökumppanisi, kun yrityksesi miettii mentorointiohjelmien käynnistämistä ja implementointia. Mentoroinnissa on kyse kokemusperäisen tiedon ja taidon siirrosta dialogin (kaksisuuntaisen keskustelun) avulla. Mentorointi sopii hiljaisen tiedon tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Mentorointia voidaan käyttää niin yksittäisen kehityshaluisen henkilön tukemiseen kuin koko organisaation kehittämiseen. Yrityksen omistajan- ja sukupolvenvaihdostilanteissa mentorointi on varsin käyttökelpoinen menetelmä. Myös yrityksen työntekijän eläköitymistilanteissa mentoroinnista on apua.