MUUTOSJOHTAMINEN

Yrityksen muutostilanteet kuten toiminnan voimakas kasvu tai supistuminen, uusien menetelmien, koneiden, markkinoiden ym. käyttöönotto, vaatii aina henkilöstöltä kehittymistä ja sopeutumista. Omistajan- ja sukupolvenvaihdostilanteet ovat yritykselle eräänlainen kriisi, jolloin se on haavoittuvaisimmillaan. Näissä tilanteissa ihmiset toimivat vaistonvaraisesti, ensimmäinen reaktio on muutosvastarinta, pelko ja epävarmuus. Silloin tarvitaan vahvaa, ihmisläheistä johtamista, joka tukee henkilöstöä muutoksissa.

Sen sijaan, että johto laatii strategiat ja visiot jotka jäävät pelkästään johdon tietoon, on strategiat avattava myös henkilöstölle. Kun henkilöstö on tietoinen yrityksen visiosta ja strategioista, sitoutuu se omalta osaltaan tavoitteisiin ja auttaa omalla työllään yritystä saavuttamaan päämääränsä.

Muutostilanteissa tunteilla on vahva ote ja ihmiset pohtivat eri vaihtoehtoja. Viasensus auttaa johtamaan ja tukemaan keskusteluja ja tilanteita rakentavasti, jotta organisaatiossa ei kuohu liikaa ja hallitsemattomat tilanteet eivät vahingoita yritystä liikaa.