TYöNOHJAUS – TYöHYVINVOINTIA YRITYKSILLE

Työnohjauksen tulee olla tavoitteellista työskentelyä. Keskeistä työnohjauksessa on työn ja sen toimintatapojen tarkastelu. Työnohjaus mahdollistaa myös ulkopuolisen näkökulman organisaation/työyhteisön kehittämiseen (Suomen Työnohjaajat ry).

Työnohjauksen avulla käsittelemme työhön liittyviä asioita, jotka koetaan mieltä kuormittavaksi. Työnohjaus edistää työhyvinvointia ja auttaa jaksamaan työssä. Teemme työnohjausta niin ryhmä- kuin yksilöohjauksena yrityksesi tarpeen mukaan.

Johtajana ja esimiehenä menestyminen vaati hyvää itsetuntemusta ja itsensä johtamista, erilaisuuden ymmärtämistä ja hyödyntämistä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Viasensus tarjoaa valmennusta ja tukea johtajana ja esimiehenä kasvamiseen.