ASIAKKAILTA KUULTUA

"Turkistilan sukupolvenvaihdos- ja tilakauppa -koulutuksen osallistujat saivat erittäin asiantuntevan, käytännönläheisen ja varmasti monella tapaa hyödyllisen luennon asioista joita sukupolvenvaihdostilanteessa tulisi ottaa huomioon ja jotka ovat erittäin tärkeitä onnistuneen vaihdoksen kannalta. Tilaisuuden osanottajat olivat myös hyvin tyytyväisiä ja kokivat saaneensa uusia eväitä sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun myös tästä näkökulmasta (mentaalinen prosessi). Riitasta välittyi luennoitsijana vankka ammattitaito ja häntä oli helppo lähestyä. Huomaa kyllä, että hänellä on pitkäaikainen kokemus näistä sukupolvenvaihdoksiin liittyvistä tärkeistä asioista."

TurkisTaito - yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä -hanke, Kortesjärvi, hankevetäjä Katariina Lampinen


"Riitta on tehnyt pitkään töitä omistajanvaihdoksien parissa ja nostanut esiin aiheeseen liittyviä tunnepuolen asioita. Koulutustilaisuuksissa hän kertoo esimerkkien avulla, jotka avaavat henkisen puolen lukkoja. On siis sallittua, että tuntuu siltä miltä tuntuu."

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, omistajanvaihdospalvelu, omistajanvaihdosasiantuntija Sari Koskela


"Kiitos hyvin "ravintorikkaasta" luennosta, hyvin suunniteltu ja helppo omaksua. Todella hyvää oli tehdä välillä ryhmäharjoituksia, niin myös aivomme saivat tehdä töitä. Huippua räätälöidä luento juuri meidän ryhmällemme."

Ahlbäck Hemmet, Pietarsaari


"Voin lämpimästi suositella Riittaa ja Viasensusta niin kouluttajana, mentorina kuin omistajanvaihdosten konsulttina. Hänen asiantuntemuksensa omistajan- ja sukupolvenvaihdoksissa pureutuu juuri niihin kohtiin, mitkä aiheuttavat suurimmat haasteet vaihdosten onnistumiselle, mutta joihin vain harva asiantuntija uskaltaa ja osaa tarttua.

Omistajanvaihdosten henkinen puoli tarkoittaen mm. ihmis- ja perhesuhteita sekä niiden vaikutuksia vaihdosprosesseissa on uskomattoman suuressa roolissa, mutta sitä liian harvoin uskalletaan nostaa pöydälle taloudellisten ja liiketoiminnallisten asioiden rinnalle. Useimmiten epäonnistuminen omistajanvaihdoksissa johtuu juuri epäonnistuneesta henkisestä prosessista. Kannattaa käyttää Viasensuksen asiantuntemusta näissä asioissa!"

Dosentti KTT Elina Varamäki, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu


”Riitta toimi luotettavana yhteisty√∂kumppanina ja omistajan- sek√§ sukupolvenvaihdoksiin liittyvien tekij√∂iden asiantuntevana puhujana Vaihtovalmennushankkeen ”Edell√§k√§vijyytt√§ ja ev√§it√§ ty√∂urien pident√§miseen” –seminaarissa 17.3.2014. Riitan osaamiseen ja ty√∂panokseen voi luottaa”.

Vaihtovalmennushanke (ESR), Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, Kokkola, projektipäällikkö Tuija Nissilä


"Riitta Korpelalla on pitkä kokemus ja syvä asiantuntemus omistajan- ja sukupolvenvaihdosprosesseista.
Näissä prosesseissa tunteisiin ja muihin pehmeisiin arvoihin liittyvät asiat ovat erittäin keskeisiä prosessin onnistumiseksi. Riitta Korpelan osaaminen kohdistuu juuri näihin asioihin, jotta prosessi saadaan onnistuneesti maaliin."

Risto Ravattinen Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy


"Voimme lämpimästi suositella Riitta Korpelaa kouluttajaksi ja mentoriksi yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdoksiin. Riitta tuo omistajanvaihdosten kovien arvojen (verotuksen, arvonmäärityksen yms.) lisäksi korostetusti esiin vähemmän tiedostetut ja julkisuudessa vähän esillä olevat pehmeät arvot. Nämä henkisen puoleen asiat ovat kuitenkin keskeisessä roolissa onnistuneessa omistajanvaihdoksessa."

Vaihtoaskel-hanke, valtakunnallinen koordinaattori Satu-Minna Piiroinen, Pohjois-Karjalan aikuisopisto


"Riitta Korpela tuo yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdosteemaan raikkaan ja osin vaietun näkökulman - osapuolten henkisen valmiuden tehdä isoja ratkaisuja. Hän kuvaa esimerkkien avulla niitä mentaalisia esteitä, joita yrittäjä kokee yrityksestään luopumiseen liittyen sekä esittää ratkaisukeinoja eri tilanteisiin. Riitta Korpela on lämminhenkinen ja helposti lähestyttävä asiantuntija; suosittelemme häntä mielellämme puhujaksi yritysten omistajanvaihdoksiin liittyviin koulutustilaisuuksiin."

Savon ammattiopisto (South Savo Vocational College)


"Riitta piti kuntouttavan työtoiminnan työpaikka ohjaajille luentoa puheeksi ottamisesta. Riitta tiesi mistä puhui, näki että kokemus oli tehnyt hänestä asiantuntijan aiheessa. Luonteva ja sujuvasti kaksikielinen esiintyminen oli plussaa. Luento sai paljon kiitosta ja monet totesivat, että hänet pitäisi saada omalle työpaikalle kertomaan siitä, miten työyhteisö voisi paremmin."

Sanna Vihtola & Carita Hahtokari, Kuntouttava työtoiminta, Pietarsaaren Kaupunki