RIITTA KORPELA - KONSULTERING OCH COACHING

Företagaren bakom Viasensus är jag, Riitta Korpela. Jag har alltid varit intresserad av samspel och växelverkan människor emellan. Olikheter och förståelse för olikheter samt att utveckla och främja diverse saker har alltid intresserat mig. Via Viasensus arbetar jag som konsult, arbetshandledare, ledarskaps- och arbetsgemenskapscoach, utbildare och föreläsare. Min utbildning samt min tidigare arbetserfarenhet har gett mig en stabil grund till detta. Som medlem i Suomen työnohjaajat ry (STOry) följer jag deras grundprinciper i min arbetshandledning. Jag verkar även som ordförande för Suomen Omistajanvaihdosseura ry (Finlands Ägarskiftesförening).

Utbildning

Till min grundutbildning är jag studentmerkonom. När kunskapstörsten växte fortsatte jag som vuxenstuderande på Vasa universitet, där jag utexaminerades 2011 som ekonomie kandidat med ledarskap och organisationer som huvudämnen. Jag har även avlagt en två-årig specialyrkesexamen i arbetshandledning och organisationskonsultation (60 sp, Yrkeshögskolan Novia). Min NLP status är NLP Practitioner MASTER. Dessutom har jag utfört kortkurser gällande bl.a. samfund, kollegialitet, konflikt- och krishantering, förändringsdynamik och -ledarskap. Just nu (2016) genomför jag en Mental Management utbildning. Därutöver fortsätter jag med mina universitetsstudier.

Yrkesbakgrund

Min yrkesbakgrund består av många olika arbetserfarenheter. Jag började min karriär som kontorsansvarig på ett mindre företag. Flera års anställning i ett produktionsföretag gav mig chansen att arbeta med ett omfattande kundnätverk och att skaffa mig ett brett kunnande inom försäljning och marknadsföring. Utöver det har jag arbetserfarenhet från bankvärlden.

Min längsta arbetserfarenhet på över 10 år består av tiden jag jobbade för ett regionalt utvecklingsbolag som programchef, projektchef, verksamhetsledare och företagsrådgivare. Dessa år var fyllda av olika arbetsuppgifter och människor. Jag fick bland annat delta i regional utveckling och marknadsföring, vara med och utveckla företag samt fungera som följeslagare för små och medelstora företag. De 11 åren gav mig en bra inblick i vad det betyder att fungera som företagare. Jag fick också nära följa med, hurdana utmaningar företagen ställs inför. Jag lärde mig även mycket om kommunikation och växelverkan i arbetsgemenskaper samt att orka i arbetet. Jag upplevde tiden som extremt berikande och kryddad av goda minnen. Dessutom har jag personligen som anställd upplevt försäljning av företaget och dess fusion med ett annat – t.o.m. två gånger.

Specialkompetens

Växelverkan människor emellan, konflikt- och krishantering. Psykologiska och emotionella processer vid ägar- och generationsskiften i företag. Mentoring som en individuell inlärningsprocess samt som säkerställande av företagets kompetens och utveckling. Utveckling av företag och organisationer. Förändringsledning. Synliggörande och utnyttjande av tyst kunskap. Kompetens inom nationell och internationell (EU) projektverksamhet. God kännedom av både den privata och den offentliga sektorn samt näringslivet. Omfattande nationella och internationella nätverk.